22 آذر 1402 توسط مدیر وب سایت 0 دیدگاه

نمایه توده بدنی (BMI)

مطالعات روی جمعیت­ها نشان می­دهد که یک افزایش در خطر بیماری­های مزمن غیرواگیر مرتبط با پیشرفت افزایش در کل چربی بدن که توسط نمایه توده بدن ارزیابی شده است؛ وجود دارد.

نمایه توده بدنی، شاخص ساده­ای برای ارزیابی نسبت وزن به قد است که بطور شایع برای طبقه بندی چاقی و اضافه وزن در افراد بزرگسال مورد استفاده قرار می­گیرد. این شاخص از حاصل تقسیم وزن (بر حسب کیلوگرم) بر مجذور قد (بر حسب متر) به­دست می­آید.

                                                                                                      2 (قد بر حسب متر) ÷وزن به کیلوگرم=BMI

 

بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت برای طبقه­بندی چاقی و اضافه وزن، افراد با شاخص توده بدنی کمتر از 18.5 کم وزن، بین 25- 5/18 دارای وزن  طبیعی، بین 30-25 مبتلا به اضافه وزن و بیش­تر از 30 مبتلا به چاقی می­باشند.

طبقه بندی اضافه وزن و چاقی (NIH)

طبقه بندیBMI
کم وزن<5/18
طبیعی24/18-9/5
اضافه وزن29-9/25
چاقی درجه 134-9/30
چاقی درجه 239-9/35
چاقی درجه 340<

 

نمایه توده بدنی (BMI):Body Mass Index

طبقه بندی اضافه وزن و چاقی (NIH):National Institutes of Health

البته لازم به ذکر است که این شاخص برای تمام افراد کاربرد ندارد. به­عبارت دیگر، نمی­توان ازآن برای زنان باردار و شیرده، افراد بسیار قد بلند یا قد کوتاه و ورزشکاران حرفه­ای یا بدنسازان با توده ماهیچه­ای بالا استفاده نمود.